خدمات ترجمه

تامین نیروی مترجم همزمان و همراه
شرکت پارس سفیر ویرا با داشتن نیروهایی مجرب با مدرک بین المللی و مسلط بر زبانهای مختلف دنیا، تامین مترجم همزمان و غیر همزمان جهت میهمانان خارجی شما را عهده دار می شود. این نیروهای با تجربه میهمانان شما را در تمامی مراحل اقامتشان در ایران حتی در سفرها همراهی خواهند کرد .قطعا کیفیت ارائه خدمات ترجمه و رضایت مشتری اولین اولویت پارس سفیر خواهد بود.
دستگاه ترجمه همزمان
حتی اگر مایل به استفاده از سرویس مترجم همزمان نباشید شرکت پارس سفیر مدرن ترین تجهیزات سخت افزاری ترجمه همزمان صوتی را به منظور اثربخشی و تسهیل ارتباطات موثر میان شما و میهمان خارجی را تامین می نماید . تحویل دستگاه ها توسط کارشناس مربوطه انجام می پذیرد و کارشناس تا زمان حصول اطمینان از عملکرد سالم دستگاه، مهمان را همراهی خواهد کرد. ضمن اینکه در طول مدت اقامت نیز همواره در دسترس خواهد بود.