Gulfstream G150

گلف استریم جی150 سریع ترین جت تجاری موجود در مارکت امروزی است که این نشان را به دلیل مصرف پایین سوخت و قدرت بالای موتور از آن خود نموده است.در مقایسه با جت جی100 به میزان قابل توجهی کابین بزرگ تر و براق ترو پنجره های بزرگ تری دارد ضمن اینکه فضای بزرگ تری برای چمدانها نیز در آن طراحی شده است.

ویژگیهای داخلی هواپیما:

AIRCRAFT OVERVIEW

PASSENGERS: 7-8                                      CRUISE SPEED:796 KM/H / 494 MPH

ONBOARD FACILITIES

ENCLOSED LAVATORY
Yes

ENTERTAINMENT CENTRE
Yes

FLIGHT ATTENDANT
Yes

EXAMPLE AIRCRAFT LAYOUT

CABIN LENGTH
5.40m

CABIN WIDTH
1.75m

CABIN HEIGHT
1.75m

LUGGAGE SPACE
10 SOFT BAGS + SKI