جت های منطقه ای VIP

جت های VIP EXECUTIVE AIRLINERS

این نوع جت ها برای مسیرهای بین قاره ای و با مسافران می آی پی با تعداد بالای 50 نفر طراحی شده اند.
چند نوع جت در این دسته قرار میگیرند که شامل:
  1. Boeing Business Jet(جت بویینگ تجاری)
  2. Boeing 737 VIP (بویینگ وی آی پی 737)
  3. Airbus A319 (ایرباس ای 319)
  4. Airbus A320 (ایرباس ای 320)
  5. Airbus A318 Elite (ایرباس ای 318 ای لایت)
  6. Lineage 1000 ( لینیج 1000)
  7. Dornier 328J (درنیر 328 جی)