هتل توس مشهد

مشخصات هتل :

هتل: توس مشهد    نام شهر: مشهد     درجه هتل : 4       ساعت تحویل اتاق : 14:00       ساعت تخلیه اتاق : 12:00

فاصله تا فرودگاه : 15دقيقه با ماشين     تا ایستگاه قطار:       تا ترمینال :       تا مرکز شهر و نقاط دیدنی :     تا حرم : 150 متر


آدرس هتل : مشهد ، حرم مطهر ، ابتداي خيابان شيرازي ، هتل توس مشهد


امکانات داخل اتاق : يخچال – تلويزيون – اينترنت – سرويس فرنگي – ماهواره


توضیحات : افراد زير 2 سال رايگان مي باشد. و افراد 2-6 سال شبي 60 هزار تومان و افراد بالاي 6 سال شبي 120هزار تومان شارژ مي گردند.درصورت خريد اقامت به صورت 1شب مي بايست از دفتر مرکزي تاييديه گرفته شود. چنانچه ميهمان در موعد مقرر به هتل مراجعه ننمايد مکان ذخيره شده فقط به مدت يک شب خالي نگه داشته شده و حواله ذخيره جا از روز بعد باطل مي گردد و خسارت وارده بر اساس هزينه يک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پيش پرداخت کسر خواهد شد.


شرایط کنسلی هتل : در محوده زماني بين 20 روز تا 11 روز قبل از ورود ميهمان به هتل (ساعت رسمي ورود به هتل 14 مي باشد)، مبلغ 20% هزينه اقامت يک شب به ازاء هر اتاق – از 10 روز تا 6 روز قبل از ورود ميهمان به هتلف مبغ 30% هزينه اقامت يک شب به ازء هز اتاق _ بين 5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود، مبغ 50% هزينه اقامت يک شب به ازاء هر اتاق و از 48 ساعت قبل تا زمان ورود مبلغ 70% هزينه اقامت يک شب به ازائ هر اتاق محاسبه و کسر مي گردد. قبل از انجام رزرو تماس حاصل فرماييد.