هتل ليليوم متل قو سلمان شهر

مشخصات هتل :

هتل: ليليوم متل قو سلمان شهر     نام شهر: سلمان شهر     درجه هتل : 4       ساعت تحویل اتاق : 14:00       ساعت تخلیه اتاق : 12:00

فاصله تا فرودگاه :       تا ایستگاه قطار:         تا ترمینال :         تا مرکز شهر و نقاط دیدنی :           تا حرم :


آدرس هتل :


امکانات داخل اتاق :


توضیحات :


شرایط کنسلی هتل :