هتل پرشيا قشم

مشخصات هتل :

هتل: پرشيا قشم     نام شهر: قشم       درجه هتل : 3       ساعت تحویل اتاق : 14:00       ساعت تخلیه اتاق : 12:00

فاصله تا فرودگاه :        تا ایستگاه قطار      تا ترمینال :        تا مرکز شهر و نقاط دیدنی :          تا حرم :


آدرس هتل :


امکانات داخل اتاق :


توضیحات :


شرایط کنسلی هتل :