معرفی کتاب اصول و آداب تشريفات نوشته احمد يحيايی ايله‌ای

روايتی خواندنی از پشت صحنه رفت و آمد‎های ديپلماتيک و تشریفات
می 30, 2018
مصدر کلمه تشریفات
می 30, 2018

معرفی کتاب اصول و آداب تشريفات نوشته احمد يحيايی ايله‌ای

ارتباطات انساني به طور كلی يا كلامی است و يا غير كلامی و در تشريفات، زبان مهمترين عنصر ارتباطات كلامی و دست، اساسی ترين عنصر ارتباط غير كلامی است.
حركات چهر‌ه‌ها و دست ها، طرز نشستن و راه رفتن و ايستادن، فاصله‌هاي ايستادن، تندي و لحن صدا، ارتباط ما با ديگران را به شدت تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و اين كتاب در پی آن است كه چگونگی ارتباطات غير كلامی را براي برقراری «ارتباط كامل‌تر» تدوين نمايد.
به طور كلی فرآيند هر فعاليت تشريفاتي از استقبال تا بدرقه است. چه تشريفات را امري سياسی بدانيم يا امري خدماتی و يا ارتباطی، و همانطور كه مي دانيد در جامعه ما كمتر به جايگاه ارتباطات انساني تشريفات توجه شده است و از اين روي می بايد در اين زمينه منابعی گردآوري شود.
متاسفانه در زمينه تشريفات منبع و ماخذی در حداقل هم وجود ندارد و گردآوری اين مجموعه تلاش و جديت فراوانی را به خود معطوف كرده است.
ما در اين كتاب با ارايه نظريه «استقبال- بدرقه» سعی بر آن داريم كه چارچوبي عملی و ذهنی براي کارگزار تشريفات ايجاد شود و از باب آشنايي مختصر خلاصه اي از اين فرآيند در پيش گفتار می آيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *