CITATION LATITUDE

CITATION LATITUDE

این جت برای پر کردن ایرادات وارد شده به خط تولید سیتیشن تولید گردید که بزرگ تر و کشیده تر و مقرون به صرفه تر از مدلهای قبلی  طراحی و اجرا شد.این جت قادر است مسافت بین لوس انجلس تا واشنگتن را بدون نیاز به سوخت گیری طی کند.

     

مشخصات داخلی هواپیما :