CITATION SOVEREIGN

CITATION SOVEREIGN

جت سیتیشن مدلهای چشمگیری دارد و قادر است که مسافت های طولانی را به زیبایی مدیریت کند . مسافت هایی مانند دبی به بانکوک و یا اشتوتگارت به آلماتی .این مدل ویژگیهای استثنایی و مصرف سوخت بهینه دارد . یکی از ویژگیهای قابل توجه این جت فضای زیاد حمل وسیله و چمدان است و فضای آن برای حمل 9 مسافر بسیار مناسب است و تجهیزات داخلی جذابی نیز برای رفاه مسافران در آن تعبیه شده است .

     

مشخصات داخلی هواپیما :