LINEAGE 1000 لینیج 1000

LINEAGE 1000 لینیج 1000

جت فوق العاده مدرنی است که ظرفیت 19 نفر را دارد . این جت با طراحی داخلی باشکوه خود نهایت راحتی را برای مسافر به ارمغان میاورد و مخزن سوخت اضافی دارد که میتواند مسافت های طولانی را پوشش دهد.

     

مشخصات داخلی هواپیما :